Train the Trainer

Train the Trainer

Mange virksomheder får ikke det fornødne udbytte af uddannelses- og kursusaktiviteter. Dels fordi aktiviteterne ikke tager det fornødne udgangspunkt i virksomhedens og funktionens forhold og virkelighed, dels fordi der shoppes for meget rundt blandt udbydere.

Train the Trainer kan være løsningen

Udover at tilknytte erfarne, eksterne konsulenter, som lever sig ordentligt ind i virksomhedens og funktionernes forhold og virkelighed, så kan det for mange mellemstore og store virksomheder være en rigtigt god løsning at gennemføre dele af uddannelses- og udviklingsaktiviteterne via interne undervisere. For at lykkes med dette, så kræver det, at man arbejder med train the trainer. Kun derved skabes den fornødne kvalitet, processtyrke og systematik.

Train the trainer

Der er mange elementer i en vellykket train the trainer-proces. Udvælgelsen af de rette personer som trænere, uddannelsen og udviklingen af dem, processen med at udarbejde kursuskoncepter og materialer, logistikken i forbindelse med projektet - og ikke mindst hele projekthåndteringen og kommunikationen er et stort arbejde, der kræver styring og erfaring. Train the trainer kan både køre som en del af et konkret og afgrænset udviklingsprojekt i virksomheden - eller kan være en generel tilgang til fremtidig uddannelse og udvikling.

Mange virksomheder vælger den nemme train-the-trainer-løsning og gennemfører train-the-trainer med et standardiseret uddannelseskoncept. Det er en ok mulighed, hvor der kan skabes fornuftige resultater, hvis det gribes rigtigt an. Hvis man vil skabe ekstraordinært gode resultater, så er det vores erfaring, at tingene skal skræddersys - og de deltagende trainere aktivt skal tage del i koncept- og materialeudviklingen - samt ikke mindst den pædagogiske planlægning. Denne involvering og ansvarliggørelse løfter hele niveauet og læringen - og ikke mindst resultatskabelsen i virkelighedens verden i den efterfølgende uddannelsesindsats.

Train the trainer som lederudvikling og karrieremulighed

Et train the trainer-forløb er også en mulighed for at skabe nye karriereveje for de kulturbærende medarbejdere og ledere i virksomheden. Og det behøver ikke kun at være ledere. På funktionsspecifikke områder kan menige medarbejdere i mange tilfælde være de absolut bedste formidlere og undervisere. Og for ledere er et train the trainer-forløb en fremragende mulighed for at løfte niveauet af sin lederkommunikation markant. Og med Brandcultures særlige processuelle og faciliterende pædagogik, så skaber man som leder bedre resultater og får væsentligt større medarbejder-engagement, hvis man benytter metoderne i hverdagens leder-indsats.

Brandculture

Brandcultures erfarne konsulenter kan bistå virksomheden både med rådgivning og konkret bistand i planlægning, implementering og efterfølgende idriftsættelse af et train the trainer-forløb. Brandcultures særlige tilgang er graden af skræddersyning og deltager-medansvar for materialer, koncepter og pædagogik.

BC logok

info@brandculture.dk

+45 22 77 17 25