Drømmen om synergi

Synergi ved fusioner og ændringer

Synergi - og løfter, der sjældent indfris

Synergi. Et fantastisk flot ord, der ofte anvendes, når der omstruktureres, slås sammen, afskediges og ikke mindst når 2 virksomheder fusioneres. Men virkeligheden er oftere, at synergierne udebliver, og at resultaterne i en meget lang periode forringes, når ændringerne ikke gribes rigtigt an.

Manglende fokus på virksomhedskulturen får filmen til at knække

Hvad går galt, når virksomhederne jo trods alt har planlagt hele ændringen minutiøst, så logistik, it-systemer, branding, organisationsdiagrammer og alt jo er kørt flot i stilling? Den typiske faldgrube er virksomhedskulturen. Det bliver nedprioriteret i planlægningsfasen, selvom man i bestyrelses- og direktionslokalerne har vendt spørgsmålet - og ofte er enige om at det er vigtigt. Og ved fusioner, så kommer der ofte udtalelser om, at "vi som den store, overtagende virksomhed, gør jo meget ud af, at vi ikke skal tromle den lille". Desværre bliver det ofte tomme ord. Og når det kommer til reel handling, så bliver spørgsmålet om virksomhedskultur ofte sekundært i forhold til de meget konkrete it-, logistik-, lokations-, funktionsspørgsmål mv.

Og de konkrete handlinger bliver ofte "små krads i overfladen" i form af branding-tiltag, nye skilte og brochurer samt en fælles social aktivitet, så man kan "møde hinanden". Og så konkrete projektmøder i de sammenslåede afdelinger, så hverdagen kan køre - og det gør den så.

Analyse af fusioner - skræmmende læsning!

Nogle af de store globale revisionsvirksomheder har analyseret fusioner. Og konklusionerne af disse analyser er skræmmende. Resultatet siger at når man siger 1+1, så giver det reelt gennemsnitligt 1,6 to år efter fusionen. 1+1=1,6! D.v.s. værdien af den fortsættende virksomhed er 1,6 af det, de to virksomheders enkelte værdier var.

Og tallene holder stik også på toplinjen og bundlinjen: Efter to år, så er omsætningen i den fortsættende virksomhed 1,6 af de 1+1 enkeltstående virksomheders omsætning. Og bundlinjen er 1,6 af de to virksomheders enkelte overskud. Altså en negativ synergieffekt på 20%. 1+1=1,6!

To år efter mangler man en række af de bedste medarbejdere, der skabte resultaterne i den lille virksomhed. Ofte dem med relationerne og de, der i hverdagen fik tingene til at glide på en uformel måde. Og de, der blev der et par timer ekstra, for at gøre en kunde tilfreds. Og det sker i de små, daglige operationer: Der bliver ikke lige forsøgt at få den sædvanlige ekstra ordrerække med, man lader lige et par ordrer ligge til i morgen - "så må kunden bare vente en dag" - betalinger kan lige ligge en dag ekstra. Ilden er slukket og de daglige helte er forsvundet.

Og for at gøre ondt værre, så er de mange løfter om synergieffekter og stordriftsfordele ofte en illusion, hvis ikke der gøres en helt særlig og engageret indsats for dem. Stordriftsfordele bliver til stordriftsomkostninger. Korte, stående samtaler om driftsspørgsmål bliver til formaliserede møder med agenda, referat, kaffe og kage. Salgschefen, der før havde 6 sælgere og 10 af virksomhedens største kunder, sidder nu med 10 sælgere og 2 kunder - og kan ikke følge med. Stabene mister nærheden til driften og markedet og opleves mere bureaukratiske og akademiserede. Ting, der tidligere kørte uformelt og ubesværet skal nu formaliseres og skrives ned på intranet og i papirform, kommunikeres. Osv. Osv. Stordriftsfordele bliver til stordriftsomkostninger.

Brandculture

Brandcultures erfarne konsulenter har værktøjskassen og erfaringen til at skabe synergi i fusioner, ændringer og sammenlægninger, når det handler om at få ledere og medarbejdere til at arbejde positivt og loyalt for forandringen. Hvis virksomheden er villig til at bruge den tid og de ressourcer, der skal til for at få succes med en fusion eller sammenlægning, så har vi midlerne i form af rådgivning, processer, facilitering og struktur, så forandringen bliver en succes - også på det taktiske og operationelle plan - og således at der bliver tale om reelle, positive synergier.

BC logok

info@brandculture.dk

+45 22 77 17 25