Strategiimplementering

Stort set alle analyser, der i de seneste 25 år er lavet omkring strategiarbejde, viser, at under 25% af virksomhederne lykkes i den fase, der handler om at få strategien til at virke i praksis. Implementeringen og eksekveringen lykkes ganske enkelt ikke i de fleste tilfælde. Bain siger endda 87,5% mislykkede strategi- og forandringsimplementeringer.

Der er mange årsager til dette, men de to mest fremherskende er

  1. at virksomhedskulturen modarbejder forandringerne, og
  2. at topledelsen undervurderer den indsats, der skal gøres, for at sikre implementering og forandring

Planlægning af implementeringen og den efterfølgende eksekvering/fastholdelse skal derfor tillægges lige så meget fokus og lige så mange ressourcer som udarbejdelsen af selve strategien.

De bedste virksomheder lykkes med at involvere et bredt udsnit af de mest betydningsfulde medarbejdere i selve strategifasen - for så derefter at tabe momentum i implementeringen, fordi disse medarbejdere så er tilbage og fuldt driftsfokuserede, omgivet af de 90% af medarbejderne, der ikke var involverede i strategi-arbejdet. 

Alt for ofte består implementeringen kun af, at topledelsen tager rundt på "road-show" og med flot PowerPoint-  og måske endda musik og et glas vin til - præsenterer den nye strategi. Medarbejderne udtrykker positive holdninger og alle er glade. Dagen efter har "virksomhedskulturen spist strategien" - og ildsjælene bliver hurtigt banket på plads - "vi har jo en drift, der skal passes og kunder, der stadig skal have sine ting til tiden!".

Når der så indgår store elementer af digitalisering i den nye strategi, så starter der en række psyko-sociale mekanismer i nogle af medarbejder-grupperne omkring job-sikkerhed, tryghed, modstand mod forandringer osv.

Det kræver en stærk implementeringsproces med en række elementer indbygget, hvis man skal lykkes! Meget mere, end de fleste tror.

 

BC logok

info@brandculture.dk

+45 22 77 17 25