Strategi - fokus på implementering

Mange virksomheder gennemfører en rigtigt god strategiproces og får lagt en god retning med gode rammer. Men næsten lige så mange virksomheder får ikke prioriteret implementeringen af strategien og sikret den efterfølgende fastholdelse i den løbende eksekvering. Faktisk siger der fleste analyser gennemsnitligt, at 75% af alle strategiprocesser ikke lykkes i implementeringen - Bain er helt oppe på 87,5%.

Succes i implementeringen kræver erfaring og flere ressourcer, end de fleste topledere tror. Hvis den nye strategi og forandringerne skal brage igennem virksomhedskulturens og driftsorganisationens "jerngreb" om den daglige adfærd, så kræver det både en intelligent implementeringsplan og muskler at lykkes.

Et af elementerne i en implementering er naturligvis kommunikationsplan. Men smarte PowerPoints og et "Roadshow" fra topledelsen er ikke nok. Det kræver langt mere - og det kræver en god proces, hvor processen i sig selv bliver et af hovedværktøjerne. 

Nogle af byggestenene i en god implementering er:

  • At skabe en tydelig og let kommunikérbar hovedstrategi
  • Design organisationen efter strategien
  • Skab leder-commitment - frem for alt mellemleder-commitment
  • Sikre "One Company"-kultur med et stærkt kundefokus
  • Sikre forankring i hverdagen i de daglige arbejdsfunktioner
  • Opfølgning med fastholdelse af momentum
  • Kommunikation
  • Iscenesættelse
  • Nytænding

Hvert af disse elementer skal taget meget alvorligt - og der skal sættes ressourcer af til dem. Og hvert af dem kræver en erfaringsbaseret værktøjskasse.

 

BC logok

info@brandculture.dk

+45 22 77 17 25