Viden, værktøjer og kompetencer

Kundefokus og strategi

Strategi - fokus på implementering

 |  Published in Kundefokus og strategi

Mange virksomheder gennemfører en rigtigt god strategiproces og får lagt en god retning med gode rammer. Men næsten lige så mange virksomheder får ikke prioriteret implementeringen af strategien og sikret den efterfølgende fastholdelse i den løbende eksekvering. Faktisk siger der fleste analyser gennemsnitligt, at 75% af alle strategiprocesser ikke lykkes i implementeringen - Bain er helt oppe på 87,5%.

Strategiimplementering

 |  Published in Kundefokus og strategi

Stort set alle analyser, der i de seneste 25 år er lavet omkring strategiarbejde, viser, at under 25% af virksomhederne lykkes i den fase, der handler om at få strategien til at virke i praksis. Implementeringen og eksekveringen lykkes ganske enkelt ikke i de fleste tilfælde. Bain siger endda 87,5% mislykkede strategi- og forandringsimplementeringer.

Kundefokus

 |  Published in Kundefokus og strategi

Mange virksomheder har de senere år mistet deres fokus på kunderne og hvis indtjeningen skal forbedres, så skal kunderne igen prioriteress højest. BC logok

info@brandculture.dk

+45 22 77 17 25