Bedre Salgsresultater

Vejen til bedre salgsresultater

Der er brug for en styret proces

Mange virksomheder arbejder fragmenteret med udviklingen af salgsresultaterne ved over året at iværksætte en række forskellige tiltag. Der ligger store forbedringer at hente ved at skabe en koordineret og strktureret forbedringsplan, hvor tingene sættes i værk - orkestreret og timet. Derved skabes den fornødne kritiske mængde af forandringspower, der skal til for at skabe forbedringerne i praksis.

Hvilke drivere kan forbedre salgsresultaterne?

Der findes en lang række "sales force drives", der alle kan være med til at skubbe forbedringer i den rigtige retning. Disse drivers kan inddeles i 5 kategorier:

  • 1. Analyse og segmentering
  • 2. Organisation og produkt-/marketinggrundlag
  • 3. Medarbejdere
  • 4. Systemer
  • 5. Processer


For hver af disse kategorier findes en lang række indsats- og forbedringsmuligheder.Eksempler fra konsulenternes hverdag i Brandculture indeholder del-projekter med forbedring af tilbudsprocessen, konvertering af kunder til web-ordrehåndtering, Value-creation workshops på storkunder, segmentering og differentiering af salgsindsatser, træning i behovsafdækning og præsentationsteknik, pricing, bedre årlige produktplaner osv. osv.

Kun en vurdering af grundlaget i den enkelte virksomhed kan afdække "det rette mix" af indsatser og timing.

Brandculture

Brandcultures erfarne konsulenter kan bistå med rådgivning, sparring, facilitering og processtyring, og kan ligeledes forestå hele eller dele af en udviklings- og uddannelsesproces.

BC logok

info@brandculture.dk

+45 22 77 17 25