Product Management

Product Management

Produktfunktionen

I mange virksomheder har produktledelsen en væsentlig og central rolle. Ofte er det fra denne funktion, at væsentlige dele af virksomhedens hverdag styres.

Produktcheferne sammensætter og styrer sortimentet, initierer produktudviklingen, udfører produktmarkedsføringen, ligesom man ofte har ansvaret for produktdatabase, pricing, bistand ved tilbudsudarbejdelse, produkttræning, reklamationshåndtering, leverandørprioritering etc.

Men i mange virksomheder oplever man, at funktionen ikke er tydeligt defineret - og mange produktchefer oplever, at der laves meget reaktivt og administrativt arbejde - og kun en forsvindende lille del af arbejdet opleves som fremadrettet og resultatskabende.

Produktfunktionen kan bringe virksomheden i front

Med det rigtige afsæt kan produktfunktionen være med til at bringe virksomheden i front på markedet. Men det kræver en tydelig markedsstrategi og ikke mindst en struktureret plan for processen.

Brandcultures erfarne konsulenter kan hjælpe med at få udmøntet virksomhedens strategi i en konkret plan for udviklingen af produktfunktionen, så man kan blive markedsledende på de faktorer, hvor man beslutter sig for at være det.

Virksomheden kan forbedre sig på en række faktorer, f.eks.:

  • Tydeliggørelse af produktstrategien
  • Tydeliggørelse af produktchefernes rolle, fokusering og prioritering
  • Forbedret planlægning og intern markedsføring med henblik på at bringe virksomheden i front
  • Analyse af sortiment, kategorier og produkters performance - og beslutninger ud fra det
  • Forkortet time-to-market for nye produkter
  • Forbedret product marketing - med tydeligt kundefokus
  • Forbedret håndtering af salgsorganisationen og afsætningskanalerne
  • Forbedret pricing
  • Skabelse af differentieringspunkter i product marketing-indsatsen

 

Brandculture

Brandcultures erfarne konsulenter har stor erfaring i at hjælpe virksomheder med at forbedre og udvikle produktfunktionen. Hvad enten virksomheden skal gå fra en reaktiv og ustruktureret situation eller man tager afsæt i en velfungerende product management-organisation, så kan Brandculture bringe tingene videre gennem en proaktiv og sammenhængende udviklingsproces.

Der kan både være tale om strategisk bistand, processtyring samt facilitering og konkret uddannelse af produktorganisationen.

BC logok

info@brandculture.dk

+45 22 77 17 25